Author name: Ricky Nguyen

I am a senior full-stack developer with 10 years of work experience in software development with 8 years for build up an insurance system at enterprise level from scratch. I have intensive knowledge about OOP, design pattern and solid understanding of system architecture from lower level to architecture level. I had experience in architecture design for large scale and enterprise application with SOA and cloud-based distribution system.

Chia sẻ dữ liệu ngoại hối M1, mời các bạn download

Dữ liệu M1 là một trong những dữ liệu cơ bản nhất cần thiêt để thực hiện quá trình backtest. Chúng ta có thễ export dữ liệu này ra từ MT5 nhưng mình thấy khá  nhiều bước và tốn thời gian nên mình đã download tất cả và upload lên github để anh em làm …

Chia sẻ dữ liệu ngoại hối M1, mời các bạn download Read More »