Mình đã dọn 250GiB Azure container registry (ACR) thành 10Gib đón Noel

Hoàn cảnh lịch sử Công ty mình đang dùng Azure Registry (ACR) để lưu trữ container image. Mọi chuyện tưởng chừng đơn giản vì mọi thứ đã có Azure lo, mình không cần lo lắng gì cả. Tuy nhiên một ngày đẹp trời, sau 1 phút nhẹ nhàng đi lòng vòng xem xét thì mình …

Mình đã dọn 250GiB Azure container registry (ACR) thành 10Gib đón Noel Read More »