Tài

Tài chính

Chuyện mình đi kiếm cơm, tiền bạc, tài chính, đánh chứng khoán mua đỉnh bán đáy.

Lương kỹ sư IT 100 triệu, ngàn đô..rồi sao nữa?

Mấy năm gần đây "kỹ sư ngành IT" bị các lều báo gán cho cái danh là "lương ngàn đô", "lương trăm triệu", rồi các vĩ từ như "công nghệ 4.0", "big data" mà làm cho người người đi học lập trình, nhà nhà đi học lập trình với hi vọng đỏi đời các kiểu.