PHP Multithreading

Có thật nhân ma trận nhanh hơn với PHP multithread ?

Bài viết này nằm trong series bài viết về PHP Multithreading và như đã đề cập trong các bài viết trước bài viết này không khuyến khích mang những gì mà mình nêu ở đây lên production của bạn hay công ty bạn. Tại thời điểm 2021 này nếu bạn muốn tìm hiểu về threading …

Có thật nhân ma trận nhanh hơn với PHP multithread ? Read More »

Cách cài đặt pthreads để thử code multithreading trong PHP.

Bài viết hướng dẫn cách cài đặt extension pthreads cho phép chúng ta có thể thao tác với thread, hay thấy dân chúng dịch lập trình đa luồng trong PHP.  Việc xử lý đa luồng trong PHP vốn tương đối lạ và ít tài liệu trên thế giới và nước mình cũng vậy. Bài viết …

Cách cài đặt pthreads để thử code multithreading trong PHP. Read More »