Chia sẻ dữ liệu ngoại hối M1, mời các bạn download

Chia sẻ dữ liệu ngoại hối M1, mời các bạn download

Dữ liệu M1 là một trong những dữ liệu cơ bản nhất cần thiêt để thực hiện quá trình backtest. Chúng ta có thễ export dữ liệu này ra từ MT5 nhưng mình thấy khá  nhiều bước và tốn thời gian nên mình đã download tất cả và upload lên github để anh em làm phân tích có thể dễ dàng sử dụng mà thông cần phiền phức!

Mình xin được trích một đoạn đầu của cập AUDCAD nhé:

Format: DateTime Stamp; Open; High;Low;Close,Volume

20070930 170000;0.883200;0.883200;0.883200;0.883200;0
20071007 170000;0.882300;0.882300;0.882300;0.882300;0
20071007 170100;0.882200;0.882200;0.882200;0.882200;0
20071007 170200;0.882200;0.882300;0.882200;0.882200;0
20071014 170000;0.879900;0.879900;0.879900;0.879900;0
20071021 170000;0.859800;0.859900;0.859700;0.859900;0
20071021 170100;0.859800;0.859800;0.859500;0.859600;0
20071021 170200;0.859500;0.859500;0.859400;0.859400;0
20071022 114500;0.862000;0.862000;0.861800;0.861800;0
20071022 114600;0.861700;0.861700;0.860900;0.860900;0
20071022 114700;0.861000;0.861400;0.861000;0.861100;0
20071022 114800;0.861200;0.861200;0.860700;0.861200;0
20071022 114900;0.861400;0.861600;0.861300;0.861400;0
20071022 115000;0.861300;0.861900;0.861300;0.861700;0
20071022 115100;0.861600;0.861800;0.860900;0.861700;0
20071022 115200;0.861600;0.861800;0.861600;0.861800;0

Các bạn có thể download thông qua link bên dưới nhé ^^

https://github.com/rickynguyen4590/fx-m1-data/archive/master.zip