Docker

GWSL – Giải pháp tốt nhất GUI trên WSL2 năm 2020.

Từ giữa năm 2020, mình đã chuyển toàn bộ môi trường DEV của mình lên WSL2 và mình thấy thoải mái hơn nhiều so với giải pháp VMware lúc trước. Như các bạn đã biết WSL2 hiện tại chưa suppport GUI app mà phần lớn là các app command cụ thể hơn là docker các …

GWSL – Giải pháp tốt nhất GUI trên WSL2 năm 2020. Read More »

Mình đã dọn 250GiB Azure container registry (ACR) thành 10Gib đón Noel

Hoàn cảnh lịch sử Công ty mình đang dùng Azure Registry (ACR) để lưu trữ container image. Mọi chuyện tưởng chừng đơn giản vì mọi thứ đã có Azure lo, mình không cần lo lắng gì cả. Tuy nhiên một ngày đẹp trời, sau 1 phút nhẹ nhàng đi lòng vòng xem xét thì mình …

Mình đã dọn 250GiB Azure container registry (ACR) thành 10Gib đón Noel Read More »