Chia sẻ trải nghiệm làm blog với Ghost CMS

Blog công nghệ KiKi Guru được xây dựng trên Ghost, một giải pháp chuyên nghiệp cho viết blog, chia sẻ kiến thức. Bài này mình sẽ chia sẻ trải nghiệm của một người đã sử dụng Ghost trong gần năm qua.

Lương kỹ sư IT 100 triệu, ngàn đô..rồi sao nữa?

Mấy năm gần đây "kỹ sư ngành IT" bị các lều báo gán cho cái danh là "lương ngàn đô", "lương trăm triệu", rồi các vĩ từ như "công nghệ 4.0", "big data" mà làm cho người người đi học lập trình, nhà nhà đi học lập trình với hi vọng đỏi đời các kiểu.