Azure

Azure

Mấy năm gần đây Azure phát triển khá mạnh, đặt biệt là cho khách hàng doanh nghiệp. Câu chuyện KIKI và team migrate sản phẩm công ty lên Azure.