Chính sách bảo mật và thỏa thuận sử dụng

Truy cập trang web này, hãy đọc những điều khoản dưới đây một cách cẩn trọng, trong trường hợp không đồng ý với những điều khoản này, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web.

Khi bạn đọc, tham khảo, trích dẫn hay bất kỳ hình thức nào có liên quan đến việc sử dụng những câu, chữ, đoạn văn, hình ảnh hay ý tưởng được công bố trên trang web này tức là bạn đã chấp thuận tuân thủ và chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng dưới đây và không kiện cáo hay phản bác trong bất cứ trường hợp nào:

Trang web và tác giả trang web

Trang web KiKi Guru là blog viết về chủ đề giải pháp công nghệ, tài chính cũng như các vấn đề liên quan đến công nghệ đến việc kết hợp công nghệ và tài chính. Các bài viết trên trang web được phát hành miễn phí trên internet và được bảo hộ quyền tác giả.

Tác giả trang web KiKi Guru (sau đây được gọi tắt là tác giả) là người biên soạn nội dung, chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về các vấn đề liên quan đến trang web này.

Về trách nhiệm pháp lý

Tác giả chịu trách nhiệm về tất cả mọi nội dung thông tin cung cấp, lưu trữ, phát hành trên những dịch vụ web của mình, bảo đảm không vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.

Về sự truy cập

Tác giả dùng uy tín và năng lực của cá nhân để nỗ lực hết sức mình nhằm bảo đảm sự an toàn cho tất cả người dùng khi những dịch vụ web của KiKi Guru trong mọi trường hợp lây nhiễm virus, đánh cắp thông tin cá nhân, hay bất cứ nguy cơ nào có khả năng gây ra thiệt hại cho người sử dụng.

Tác giả không đặt bất cứ giới hạn nào về thời gian, không gian cho sự tồn tại của những dịch vụ web của mình cũng như không chịu trách nhiệm với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cho việc không thể truy cập, gián đoạn, từ chối truy cập tại một thời điểm hay không gian nào đó không được báo trước.

Những dịch vụ web này được tác giả xây dựng dựa trên năng lực, tài chính, thời gian, và ý tưởng của cá nhân. Anh ta có toàn quyền định đoạt số phận của mọi thông tin trong những dịch vụ web của mình, nghĩa là anh ta có quyền xóa, sửa, thêm, bớt, thay đổi nội dung bất cứ thông tin nào trong những dịch vụ web đó vào bất cứ thời điểm nào mà anh ta cảm thấy thích hợp.

Về bản quyền và sao chép nội dung

Với mong muốn giúp đỡ mọi người có thêm kiến thức về công nghệ tác giả website KiKi Guru và tôn trọng về quyền sở hữu trí tuệ của tác giả thì mọi việc chia sẻ, trích dẫn từ bài viết của blog KiKi Guru đều phải tuân theo các quy định sau:

  • Trích dẫn rõ nguồn
  • Không sử dụng vào mục đích thương mại
  • Không được sửa đổi hoặc làm thay đổi nội dung bài viết

Mọi hành động làm khác đi thỏa thuận này như đăng lại có sửa đổi, cắt ghép, giả mạo được xem là Vi Phạm quyền sở hữu trí tuệ và có thể bị tác giả kiện, đồng thời người thực hiện hành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về cách hành vi của mình.