Lướt web trên server với X11

Lướt web trên server với X11

Vào một ngày đẹp trời nào đó sau khi nhấp vào nút deploy trên jenkins thì đột nhiên cái app bé tí tẹo của chúng ta không còn xuất hiện nữa.  Một màn hình trắng bóc xuất hiện và lời sấm ấy lại vang lên “Nó chạy với local anh ơi!!!”. Trong trường hợp của mình thì do cái app của mình dược deploy cho một cái công ty bảo hiểm mà để traffic đến được cái app của minh thì ít nhất nó phải đi qua vài con proxy các kiểu, HttpRequest bị sửa header, check loạn cào cào trước khi nó đến với tay của mình. Và nhu cầu test cái app của mình trên ubuntu server, mà trên đó làm éo gì có giao diện âu mà test???

X11 xuất hiện như một ông bụt hiện ra một phép màu, cái này nói thì dài dòng, giải thích ngắn gọn, kiểu nông dân là

X11 giúp ta xem các app có GUI trên môi trường linux không có GUI.  

Cách sử dụng

Trên linux thì khi ssh chỉ cần thêm -X vào câu lệnh là xong. Sau khi

ssh -X ricky@blog
# Sau khi ssh vào server xong, hãy chạy chương trình mà mình mong muốn.
> firefox

Trên window thì bạn phải cài thêm Xming để có thể chạy được X11 nhé. Bên dưới là hình minh họa việc mình có thể dùng các app của ubuntu và windows trên cùng trên một màn hình nà.

Nautilus trên windows.

Nói đến đây là bạn biết rồi đấy, chúng ta có thể duyệt web trên ubuntu server rồi.