[Cách fix lỗi] Pip error: Microsoft Visual C++ 14.0 is required

[Cách fix lỗi] Pip error: Microsoft Visual C++ 14.0 is required

Khi cài đặt những thư viện như zipline hay pycrypto thì thường pip sẽ báo lỗi thiếu compiler như Visual C++ hay g++.  

error: Microsoft Visual C++ 14.0 is required. Get it with "Microsoft VisualC++ Build Tools"

Cách giải quyết lỗi này thì cách chính thống là cài đặt compiler vào. Nhưng có một số trường hơp như do lười biến, và đặc biệt cài đặt VS C++ tốn vài Gbyte, khá tốn khém dung lượng.

Mình xin giới thiệu các bạn một trang web đã compile những pip package sẵn. Chỉ cần download về và pip install thì mọi chuyên được giải quyết.

https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/

Giả sử mình cần thư viện zipline để chạy backtest cho mấy con bot của mình thì mình download nó về rồi chạy lệnh install là sẽ ổn!

pip install zipline‑1.3.0‑cp36‑cp36m‑win_amd64.whl

Nhược điểm của cách này chính là nó chỉ version mới nhất của thư viện mà thui. Nên nhiều khi cũng khá bất tiện vì phải cài thư viện phiên bản thấp hơn.