WSL đã hỗ trợ Systemd, mời bạn thử.

Tuần rồi Microsoft đã thông báo Windows SubSystem for Linux (WSL) đã hỗ trợ Systemd. Điều này có nghĩa là bạn có thể chạy service dạng background khi xài WSL.

Làm sao để bật systemd với WSL.

Để chạy được systemd bạn cần WSL version từ 0.67.6 về sau. Để kiểm version của WSL bạn cần chạy lệnh wsl.exe --version. Sau đó bạn cần bật nó lên tại /etc/wsl.conf

[boot]
systemd=true

Đơn giản vậy thui đó, sau đó nhớ restart wsl lại là systemd chạy rồi. Chạy chử htop thì kết quả như bên dưới nè. Khi này bạn sẽ thấy proccess systemd chiếm cái PID 1.

Khi systemd đã bật lên thì bạn có thể cài các service cần chạy background như webserver (Apache2, nginx). Trước đây để làm được chuyện này chắc chỉ có thể sử dụng Docker Desktop mà thôi.