Tản mạn "Cảm ơn người lớn"

Cuộc đời làm coder đôi khi cần có những nốt lặn, có thêm một chút muối, một chút hồi ức về tuổi thơ. Nhìn bọn trẻ bây giờ đi học túi bụi thật